konferences plakāti

Valsts tiesu ekspertīžu biroja vadītāja vietnieks R.Apinis un Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juriste K.Bajāre-Grīnberga 2. un 3.novembrī Prāgā piedalījās Prāgas Kriminālistikas institūta rīkotā pasākumā par Eiropas tiesu ekspertīzes telpas attīstības plānu nākamajiem desmit gadiem. Konference notika Čehijas prezidentūras ES padomē rīkoto pasākumu ietvaros.