karte

Valsts tiesu ekspertīžu birojs uzsāk dalību ES līdzfinansēta projekta “Kompetence, apmācība, pētniecība, prasmes pārbaudes, akreditācija un inovācija tiesu ekspertīzē” (CERTAIN-FORS) īstenošanā. Projekta koordinators ir Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācija (ENFSI). Projekta īstenošanā iesaistītas 59 tiesu ekspertīžu iestādes, augstskolas un citas organizācijas no 32 valstīm.

Projekta mērķi ir attīstīt tiesu ekspertīžu iestāžu sadarbību tiesu ekspertu apmācības, kompetences celšanas, zinātniskās izpētes, prasmju pārbaudes un inovāciju jomā.

VTEB eksperti ir iesaistīti divu projekta pakešu īstenošanā, kas saistītas ar šķiedru un matu izpētes ekspertu apmācību un rokrakstu ekspertu apmācību un kompetences novērtēšanu.