cilvēks tribīnē

Valsts tiesu ekspertīžu biroja (VTEB) vadītāja vietnieks R.Apinis piedalījās Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu asociācijas (ENFSI)  dalīborganizāciju vadītāju gada sanāksmē, kas šī gada 30. un 31.maijā notika Stokholmā. Sanāksmes laikā tika apstiprināti ziņojumi par ENFSI darbību iepriekšējā gadā, finanšu pārskats, kā arī lemts par organizācijas tālāko attīstību. Tāpat tika uzklausīts Kijivas Tiesu ekspertīžu institūta direktora vietnieces Natālijas Nestores ziņojums par ukraiņu tiesu ekspertu darbu kara apstākļos.

VTEB sniegs ukraiņu kolēģiem visu nepieciešamo atbalstu, lai nodrošinātu efektīvu kara noziegumu dokumentēšanu.

ENFSI ir vadošā tiesību ekspertīžu iestāžu organizācija Eiropā, apvienojot 71 iestādi no 38 valstīm. VTEB ir ENFSI biedrs kopš 1998.gada.