Statuss:
Noslēdzies
ES
Logo

2013.gada oktobrī noslēgts Eiropas Savienības līdzfinansētais projekts „Labas prakses vadlīnijas un apmācība kā efektīvs līdzeklis noziegumu novēršanā un cīņā pret tiem” (Best practice guidances and training as effective measure for prevention and fight against crime), Home/2011/ISEC/AG/4000002548, kura laikā ar VTEB tiesu eksperta M.Smilgas līdzdalību tika izstrādātas rekomendācijas videonovērošanas sistēmu uzstādīšanai.

Projekts tika uzsākts 2012.gada decembrī. Valsts tiesu ekspertīžu birojs tajā piedalījās kā partnerorganizācija kopā ar Latvijas Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldi, Igaunijas tiesu ekspertīžu institūtu un Lietuvas Tieslietu ministrijas Tiesu ekspertīžu centru, kas nodrošināja projekta organizatorisko vadību.

Projekta mērķis bija sekmēt pieredzes, zināšanu un informācijas apmaiņu IT ekspertīžu jomā starp trim Baltijas valstīm, lai sagatavotu labas prakses vadlīnijas ekonomisko ekspertīžu jomā, minimālās prasības augstas kvalitātes videonovērošanai un digitālo attēlu ekspertīzei, kā arī apmācītu IT izpētes ekspertus speciālo izpētes programmu pielietošanā.

Projekta gaitā VTEB tiesu eksperts M.Smilga pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Zviedrijas un Lielbritānijas tiesu ekspertīžu iestādes. Tāpat VTEB IT ekspertiem bija iespēja mācīties kursos par jaunākajām datorprogrammu izpētes versijām (ENCASE advanced). Ar iegūtajām zināšanām M.Smilga 2013. gada oktobrī VTEB organizētā seminārā iepazīstināja arī Latvijas tiesībsargājošo iestāžu un prokuratūras darbiniekus.

IT ekspertīzes ar katru gadu kļūst aizvien sarežģītākas, tāpat paplašinās to noziegumu spektrs, kuru atklāšanā jāveic IT ekspertīzes. Līdz ar to aktuāls kļūst jautājums par vienotu pieeju, izpētes metožu harmonizāciju, kā arī ekspertu apmācību.

Projekta laikā izstrādātās rekomendācijas videonovērošanas sistēmu uzstādīšanai (angļu valodā) lūdzam skatīt šeit: