attēls ar cilvēkiem

Šī gada 19.maijā VTEB Bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta direktore teica uzrunu Harkivas Tiesu ekspertīžu institūta rīkotajā konferencē “Tiesu ekspertīzes un kriminālistikas aktuālie jautājumi”, kas bija veltīta divu izcilu Ukrainas zinātnieku jubilejām, un apsveica Ukrainas kolēģus sakarā LR Ārlietu ministrijas atbalstīto VTEB projekta pieteikumu “Atbalsts Ukrainas tiesu ekspertiem Krievijas Federācijas kara noziegumu dokumentēšanā” (ForUkraine).